Latince kökenli bir kelimedir. Arkeolojide baş, kol ve bacakları kopuk gövde parçası olarak bulunmuş heykellere verilen addır.
Tors ile ilgili en önemli örnekler eski yunan sanatına aittir. Torsun kendi içinde bir
estetik tasarıma ve değere sahip olduğu, 19. yüzyılda anlaşılmış ve özellikle baş, kol ve bacaksız betimlenen heykeller yapılmıştır. Günümüzde ise tors heykeller resim atölyelerinde öğrencilerin desen çalışması yapmaları için model olarak kullanılmaktadır.