Latince kökenli bir kelimedir. Arkeolojide baş, kol ve bacakları kopuk gövde parçası
olarak bulunmuş heykellere verilen addır.
Tors ile ilgili en önemli örnekler eski yunan sanatına aittir. Torsun kendi içinde bir
estetik tasarıma değere sahip olduğu 19. yüzyılda anlaşılmış ve özellikle baş, kol ve bacaksız
betimlenen heykeller yapılmıştır. Günümüzde ise tors heykeller resim atölyelerinde
öğrencilerin desen çalışması yapmaları için model olarak kullanılmaktadır.