• Tel: 0 532 577 73 86
  • Mail: sohoglurasim@hotmail.com /sohoğlurasim@gmail.com
Twitter Facebook

Ürünler

BUDA HEYKELİ - AMİTABHA (Sonsuz Işık Budası)

BUDA HEYKELİ - AMİTABHA (Sonsuz Işık Budası)

  • Fiyat: 450 TL

KOD :HYKL-07

YÜKSEKLİK : 40 cm

MALZEME : Sertleştirilmiş,elyaflı,alçı döküm.Darbelere dayanıklı.(Polyester tozuveya taştozu döküm fiyatı:550 TL)

KARGO : Alıcı öder.

 

İLETİŞİM TLF : 0532 577 73 86

                                    BUDA HEYKELİ -  AMİTABHA (Sonsuz Işık Budası )

 

      Amitābha , ya da Sonsuz Işık Budası Budizm'in Mahāyāna okuluna ait yazmalarda adı geçen Buda'lardan biridir. Budist Mahayana metinlerinde adı geçen bir Buda'dır. Doğu Asya'ya özgü Arık Ülke mezhebinde en önemli Buda olarak kabul edilir. Vajrayana'da ise, Amitābha uzun ömürlülüğü ile tanınır. Amitābha Dharmakāra adında bir bodhisattva olarak yaşadığı sayısız yaşamlar boyunca yaptığı iyiliklerden biriktirdiği sonsuz erdemlere sahiptir.

Arık Ülke Budizmi'nin ilk olarak kuzeybatı Hindistan, Pakistan ve Afganistan'da ortaya çıktığı, buradan Orta Asya ve Çin'e yayıldığı kabul edilmektedir.

Sonsuz Yaşam Sutrasına (Mahāyāna Amitāyus Sūtra) göre Amitābha, çok eski devirlerde ve muhtemelen başka bir dünya sisteminde yaşamış Dharmakāra adlı bir rahipti. Sūtra'nın kimi versiyonlarında, Dharmakāra eski bir kraldı; Lokesvararaja Buda'dan Budist öğretileri öğrenince tacını bıraktı. Bundan sonra Buda olmaya ve bir buddhakṣetra ("buddha-alanı", bir Buda'nın meziyetleriyle kurulan, olağan uzay ve zamanın dışında varolan bir alem) oluşturmaya karar verdi. İsteyen her varlığın burada yeniden doğabileceği bu alem, Amithaba'nın kırk sekiz yemini'nde tasvir edilmiştir. Sutra'ya göre, Amithaba sayısız yaşamlar boyunca çeşitli erdemler biriktirir ve sonunda Budalığa ulaşır; Sukhāvatī adındaki aleminde yaşamaktadır.

Öğreti..

Çin, Vietnam, Kore ve Japonya'da bilinen versiyona göre, Dharmakāra'nın onsekizinci yemini, Amitābha'nın Arık Ülkesinde doğmayı dileyen tüm varlıklar, yalnızca on kez adını söylemekle bile burada yeniden doğabilir. Ondokuzuncu yeminde ise, ölüm anında bodhisattvaları ve diğer önemli Budistlerle birlikte kendisini çağıranların karşısına çıkacağını söyler. Amithaba'nın çağrısındaki bu açıklık ve her tür insanı kabullenme, Arık Ülke inancının Mahayana Budizmine en önemli katkısı olmuştur.